بوکم ، مرجع کتابهای زبان اصلی

book-cover

مایا و شوالیه تاریکی

Maya and the Rising Dark

مایا و شوالیه تاریکی

In this highly anticipated contemporary fantasy, twelve-year-old Maya's search for her missing father puts her at the center of a battle between our world, the Orishas, and the mysterious and sinister Dark world. Perfect for fans of Aru Shah and the End of Time and The Serpent's Secret.

تازه های بوکم

تازه های علمی و دانشگاهی

The latest scientific and academic

کشاورزی

agriculture
افزایش درآمد افزایش درآمد
میخوای آموزش ببینی میخوای آموزش ببینی

مهندسی

Engineering
25 درصد تخفیف 25 درصد تخفیف 25 درصد تخفیف 25 درصد تخفیف