درباره ما

درباره بوکم

بوکم با هدف خدمات به نهاد علمی و دانشگاهی و با هدف گسترش علم و دسترسی به محتوای به روز زبان اصلی راه اندازی شده است. در کنار این خدمات با ارائه خدمات ویژه به مترجمان کشورمان با همکاری انجمن صنفی مترجمان ایران سعی در ایجاد فضایی برای خدمات با کیفیت تر ترجمه ی محتوای علمی و عمومی داریم.

درباره ما