مهندسی هوا و فضا

فضانوردی و پرواز فضایی

سیستم محرکه

خلبانی و هوانوردی

ناوبری هوایی

آیرودینامیک

طراحی و ساخت هواپیما

اویونیک

دینامیک گاز